ریشه زنی فرش

بعد از مرحله زیکزاگ فرش ها که به صورت پالت است، توسط برش کار ریشه جدا شده و به صورت تخته ای بریدن آماده و فرش ریشه می شود که کار ریشه کردن به 2 صورت : میز هوا یا اتوماتیک انجام می شود.

Copyright ® 2014 by Ahar Afarin Takmil      |||      design by: www.parsiwebserver.com
.کلیه حقوق وب سایت حاضر محفوظ است