ساده ترين فرمول چسب آهار


ساده ترين فرمول چسب آهار :


کلید واژه :

فرمول رايج براي ساخت چسب آهار با ترکيب رزين و نشاسته در اکثر واحدهاي تکميل فرش ماشيني به شرح زير مي باشد:

1- رزين همو پليمر ونيل استات

2- نشاسته

ادامه مطلب: ساده ترين فرمول چسب آهار

Copyright ® 2014 by Ahar Afarin Takmil      |||      design by: www.parsiwebserver.com
.کلیه حقوق وب سایت حاضر محفوظ است