زیگزاک فرش

به علت داشتن برنزنت در کنار فرش و برای زیبا شدن فرش در این مرحله حاشیه های فرش توسط چرخ، زیکزاگ می شوند. برای زیکزاگ کردن، حاشیه های فرش نخ زیکزاگ باید همرنگ زمینه ی فرش باشد.

Copyright ® 2014 by Ahar Afarin Takmil      |||      design by: www.parsiwebserver.com
.کلیه حقوق وب سایت حاضر محفوظ است