ساده ترين فرمول چسب آهار


ساده ترين فرمول چسب آهار :


کلید واژه :

فرمول رايج براي ساخت چسب آهار با ترکيب رزين و نشاسته در اکثر واحدهاي تکميل فرش ماشيني به شرح زير مي باشد:

1- رزين همو پليمر ونيل استات

2- نشاسته


3- پلي ونيل الکل

4- آنتي باکتري (فرمالين يا ساير مواد آنتي باکتريال)

5- ضد کف (آنتي فوم)

6- نرم کننده (پلاستو سايزر)

7- کربنات ( براي ساخت چسب جهت آهار نمودن فرشهاي ارزان قيمت)

 فرمول فوق جهت ساخت چسب آهار با پايه نشاسته مي باشد.

درصد ترکيب هر يک از مواد در واحدهاي تکميل فرش ماشيني متفاوت بوده و به طور کلي به عوامل زير بستگي دارد:

1- نوع فرشهايي که آهار مي شوند

2- سيستم ماشين آهار

توضيح اينکه فاکتورهاي متغيير متعددي در ميزان ترکيب عوامل تشکيل دهنده چسب آهار وجود دارد که اصلي ترين آن سيستم ماشين آهار مي باشد

به صورت خلاصه دو نوع سيستم آهار در واحدهاي تکميل فرش ماشيني مورد استفاده قرار مي گيرد:

الف: سيستم ماشين آهار با حرارت مستقيم

ب: سيستم ماشين آهار با حرارت غير مستقيم

توضيح اينکه سيستم حرارت مستقيم  انواع ماشين هاي آهاري هستند که با حرارت توليد شده توسط مشعلهاي تعبيه شده روي ماشين کار مي کنند .

در سالهاي اخير اغلب کارخانجات تکميل فرش ماشيني  سيستم ماشين آهار با حرارت مستقيم را از مرحله توليد خارج نموده و از ماشين هاي آهار با حرارت غير مستقيم استفاده مي نمايند.


منبع : واحد انفورماتیک شرکت آهار و تکمیل فرش آفرین تکمیل

Copyright ® 2014 by Ahar Afarin Takmil      |||      design by: www.parsiwebserver.com
.کلیه حقوق وب سایت حاضر محفوظ است